iBugcontrol.com | ไอบั๊คคอนโทรลดอทคอม รวมบริษัทให้บริการกำจัดปลวกทั่วประเทศ (บริษัทบริการกำจัดปลวกลงโฆษณา ฟรี!! คลิ๊ก)

088-566-4699 เข้าเว็บไซต์
093-635-3915 เข้าเว็บไซต์

Ads 1
ขนาด 200 x 248  แนะนำบริษัทกำจัดปลวก ฉีดปลวก ที่อยู่ในเขต >> จังหวัดกรุงเทพมหานคร >> บางเขน

ดูทั้งหมด

ยากำจัดปลวก ข้อคำนึงก่อนใช้ยากำจัดปลวก ข้อคำนึงก่อนใช้ : จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  { เข้าชม : 6286 }
ชื่อบริษัท :
ยากำจัดปลวก ข้อคำนึงก่อนใช้
ชื่อผู้ประกาศ :
ปลวกคลิกดอทคอม
เบอร์ติดต่อ :
-
เบอร์แฟกซ์ :
-
E-mail :
-
Website :
http://pluakclick.com
รายละเอียด :
ยากำจัดปลวก
(ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริโภคที่ต้องใช้ยากำจัดปลวก กำจัดแมลงและสัตว์อื่น ด้วยตนเอง เช่น มด แมลง หนูควรตรวจสอบเอกสารการได้รับอนุญาตจาก อย. ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดสารเคมีวัตถุอันตรายที่ใช้ เช่น คำเตือนอาการเกิดพิษ วิธีแก้พิษ และเอกสารคำแนะนำความปลอดภัยก่อนตัดสินใจใช้ยากำจัดปลวก นอกจากนี้ผู้บริโภคควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยากกำจัดปลวกและแมลงสัตว์อื่นใช้โดยฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดที่ชัดเจน ได้แก่ ชื่อทางเคมีและอัตราส่วนสารสำคัญ เลขทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ในทางสาธารณสุข(วอส.)ในกรอบเครื่องหมาย อย. ชื่อที่ตั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ข้อความแสดงประโยชน์ วิธีใช้ คำเตือน การเก็บรักษา ข้อความแสดงการเกิดพิษ วิธีแก้พิษ อัตราส่วนการใช้หรือวิธีผสมใช้งาน)

ในปัจจุบันที่นิยมใช้กันมีหลายชนิดในท้องตลาด เช่น ชนิดเทราดลงดิน ชนิดทาป้องกันเนื้อไม้ ชนิดวางเหยื่อล่อ ชนิดผง และสมุนไพรซึ่งใช้สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก มด มอด และแมลงที่อาศัยในดิน

คุณสมบัติเด่นของยากำจัดปลวก
1. มีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวก ตายแบบต่อเนื่องทั้งรัง
2. เป็นสารที่ละลายตัวได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
3. ผลิตภัณฑ์มีโมเลกุลเล็ก ๆ ที่ใช้เป็นตัวตรึงสารออกฤทธิ์ และจะค่อย ๆ ปลดปล่อยออกมา ทำให้มีฤทธิ์ในการป้องกันได้ยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
4. ไม่มีกลิ่นเหม็น หลังฉีดพ่น ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย
5. ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
6. มีมาตรฐานการผลิตสูง ทำให้สามารถป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน 3 - 5 ปี (ขึ้นอยู่กับปริมาณ ที่ใช้)
7. ผ่านการทดสอบ และยอมรับในหลายประเทศ

การเลือกซื้อยากำจัดปลวกและตรวจสอบผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก
1. หากซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง ควรขอดูสำเนาใบอนุญาตนำเข้า หรือใบอนุญาตผลิต
2. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข หรือเลขทะเบียน โดยเลขทะเบียนนี้ต้องปรากฎอยู่บนฉลาก
3. ดูฉลากของผลิตภัณฑ์ และข้อความแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องมีอย่างครบถ้วนชัดเจน ดังนี้
3.1 รายละเอียดของข้อความหรือเครื่องหมายที่จะต้องแสดงบนฉลาก
3.1.1 ชื่อการค้า(ถ้ามี)
3.1.2 ชื่อสามัญ / ชื่อเคมี / ชื่อวิทยาศาสตร์
3.1.3 อัตราส่วนของสารสำคัญ
3.1.4 ประโชน์
3.1.5 วิธีใช้
3.1.6 คำเตือน / ข้อควรระวัง
3.1.7 วิธีเก็บรักษา
3.1.8 ขนาดบรรจุ
3.1.9 ชื่อ/ที่ตั้ง ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย(ถ้ามี)
3.2 รายละเอียดของข้อความหรือเครื่องหมายที่อาจไม่มีบนฉลากได้
3.2.1 อาการเกิดพิษ(ถ้ามี)
3.2.2 วิธีแก้พิษเบื้องต้น(ถ้ามี)
3.2.3 คำแนะนำสำหรับแพทย์(ถ้ามี)
3.2.4 วันหมดอายุการใช้(ถ้ามี)
3.2.5 การทำลายภาชนะบรรจุ(ถ้ามี)
3.2.6 บางผลิตภัณฑ์อายมีเครื่องหมายแสดงความเป็นพิษพร้อมด้วยข้อความแสดงความเป็นพิษ เช่น หัวกะโหลกและกระดูกไขว้พร้อมข้อความพิษร้ายแรงมากหรือพิษร้ายแรงหรือเครื่องหมายกากบาทพร้อมข้อความอันตราย
4. เลือกผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในภาชนะที่ไม่ฉีกขาด ไม่มีการรั่วซึมหรือแตกรั่วและในกรณีที่เป็นภาชนะบรรจุที่มีฝา ให้ตรวจสอบว่าฝานั้นปิดได้สนิท ไม่มีร่องรอยของการหกรั่ว เป็นต้น
5. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้

คำแนะนำในการใช้วัตถุอันตราย
1. ก่อนใช้ต้องอ่านฉลากให้เข้าใจและปฏิบัติตามวิธีใช้และคำเตือนในฉลากโดยเคร่งครัด เช่น ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบ และแมลงคลาน ไม่ควรนำมาใช้ฉีดยุง อย่าฉีดพ่นสารกำจัดแมลงในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
2. เวลาใช้อย่าให้วัตถุอันตรายสัมผัสผิวหนัง และอย่าหายใจหรือสูดดมกลิ่นหรือละอองเข้าไป
3. การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงบินชนิดพ่น ให้คนและสัตว์เลี้ยงออกจากห้องก่อนแล้วจึงฉีดขึ้นไปในอากาศ นานประมาณ 15 วินาที ทิ้งไว้นาน 15 นาที หลังจากนั้นเปิดห้องเพื่อระบายอากาศแล้วทำความสะอาดพื้น
4. หากใช้ฉีดนอกห้อง ให้ฉีดขณะที่ลมสงบ
5. ห้ามฉีดหรือใช้ในบริเวณที่มีอาหารหรือบริเวณที่มีการประกอบอาหารอยู่
6. หลังจากใช้เสร็จแล้ว ผู้ใช้วัตถุอันตรายต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

การเก็บรักษาวัตถุอันตราย
การเก็บรักษาวัตถุอันตรายมีข้อปฏิบัติดังนี้
1. เก็บให้มิดชิดปลอดภัยให้ห่างจากมือของเด็ก
2. ไม่วางกระจัดกระจายไม่เป็นที่ ถ้าเก็บใส่ตู้มีกุญแจล็อคด้วยยิ่งดี
3. อย่าเก็บวางรวมไว้กับอาหารหรือของใช้อื่น ๆ
4. เก็บให้พ้นจากความร้อน เปลวไฟ หรือวัตถุไวไฟ
5. ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วควรทิ้งหรือทำลายเสีย ห้ามนำมาใส่อาหารหรือของใช้อื่น
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดอันตราย หากมีการใช้ไม่ถูกต้อง หรือใช้โดยขาดความระมัดระวัง ดังนั้น ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายให้ถูกต้อง เวลาใช้ก็ควรปฏิบัติตามที่แนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตรายที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของเราเอง ครอบครัว และทรัพย์สินแล้ว ยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพอยู่ได้นานอีกด้วย

วิธีการใช้ยากำจัดปลวก
- การใช้ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญ ก่อนใช้ควรสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม
- การเก็บรักษา ควรเก็บในที่มิดชิดห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ หรือความร้อน
- ขณะใช้ต้องอยู่เหนือลม ระวังอย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนัง หรือเสื้อผ้า ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและก่อนดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่

ข้อควรจำและควรระมัดระวัง
- ห้ามรับประทาน ห้ามใช้ยากำจัดปลวกกับพืช หรือสัตว์ทุกชนิด
- เมื่อเสร็จจากการใช้ยากำจัดปลวก ควรรีบล้างมือล้างหน้า อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
- ห้ามล้างภาชนะบรรจุ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผสมยากำจัดปลวกลงในแม่น้ำคูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ
- หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา
- หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุที่มีฉลาก หรือใบแทรก ที่มีรายละเอียดของวัสดุอันตรายนั้นๆ

ข้อควรทราบ
การใช้ยากำจัดปลวกด้วยตนเอง ผู้ใช้ควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกเป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ผลในการกำจัดปลวกแล้วอาจเป็นอันตรายได้
ยากำจัดปลวก, ระบบ/ วิธีกำจัดปลวก :
-
ราคากำจัดปลวก :
-
ลูกค้าอ้างอิง :
-
ที่ตั้ง :
เขต/ อำเภอ :
บางเขน
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
-
แก้ไขล่าสุด :
31 สิงหาคม 2555  12:11:08
Tags :
-


(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)  >>คลิ๊กที่นี้<<